ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน สพป.ศก.1


<< สลิปเงินเดือนแบบใหม (SLWeb) ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2565 >>

เลขที่บัญชีธนาคารที่รับเงินเดือน

<< ค้นหาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง ปี 2561-2563 >>

@ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1818 โทรสาร 0-4561-2681 e-mail: sisaket1@obec.go.th หมายเลขโทรศัพท์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 086-461-6474, กลุ่มบริหารงานบุคคล 086-461-6471, กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 086-461-6473, กลุ่มนโยบายและแผน 086-461-6472, กลุ่มอำนวยการ 086-455-0862, กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 086-461-6470, กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 086-461-6473, หน่วยตรวจสอบภายใน 086-461-6451